Regulamin

Regulamin publikacji wpisów firmowych na portalu DomySzkieletowe.net

Regulamin świadczenia usługi Wpisy firmowe Premium - Katalog firm

1. Formularz dodawania oferty firmy jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników. Jeżeli użytkownik sie posiada jeszcze konta w serwisie, powinien się zarejestrować pod tym linkiem: https://domyszkieletowe.net/register/

W polu "Opis firmy" nie należy wpisywać danych kontaktowych. Jeżeli takie się pojawią, to administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia tych treści.
Dane należy wpisywać tylko w odpowiednich polach: Telefon, E-mail, Strona WWW, strona Facebook. W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin serwisu.

2. Wpis firmowy Premium może zostać poprawnie dodany do Katalogu Firm w serwisie DomySzkieletowe.net tylko wtedy gdy zostaną poprawnie wypełnione wszystkie pola formularza.
W przypadku niewypełnienia wszystkich pól, a także niedokonania płatności, wpis Premium do Katalogu Firm nie zostanie dodany.

3. Usługi PŁATNOŚCI przeprowadzane są za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl. Usługa dodania wpisu firmowego Premium zostanie aktywowana tylko w przypadku potwierdzenia przez system Przelewy24.pl procesu dokonania płatności. Czas akceptacji może trwać do 48 godzin w dni robocze. W pozostałych kwestiach dotyczących obsługi płatności, obowiązują regulaminy:

 

 

Regulamin płatności Przelewy24.pl
Reklamacje Przelewy24.pl

4. Wpisy firmowe Premium publikowane są po zaksięgowaniu wpłaty. Aktualny cennik wpisów na 30 dni, 180 dni i 365 dni jest podany w formularzu dodawania ogłoszenia.


5. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

7. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres Administratora Usługi: admin@domyszkieletowe.net

8. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji.

9. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

10. Sprzedający usługę i właściciel serwisu DomySzkieletowe.net: Hotelmapa Sp. z o.o. ul. Łącka 20, 09-402 Płock, KRS 0000351596, REGON 142292604, NIP 7743146615

11. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) konsument zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - z zastrzeżeniem pkt 12 - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie Administratorowi Serwisu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego drogą elektroniczną. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administrator Serwisu niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usług, jeżeli Administrator Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy. 

13. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przed rozpoczęciem świadczenia Usługi (opublikowaniem Ogłoszenia) Administrator Serwisu w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez Użytkownika płatności.

14. Jeżeli Użytkownikiem jest przedsiębiorca to na podstawie Art.558 Kodeksu Cywilnego zostaje wyłączona odpowiedzialność Administratora Serwisu z tytułu rękojmi.

15. Faktura za usługę Premium w formie PDF zostanie przesłana na adres e-mail  i dla firmy z NIP podanym w formularzu, w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności.

15. Gdy wpis firmowy Premium nie jest aktywny przez 48 godzin (w dni robocze) od daty dodania pomimo poprawnego wypełnienia formularza i dokonania płatności, prosimy o kontakt z admin@domyszkieletowe.net, celem złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych.